Contact

Zaaien

- Maiszaaien
Dit begint omstreeks 20 april van elk jaar en gebeurt met 2 zesrijige pneumatische maiszaaimachines met kunstmesttoediening. Ook kunnen wij zorgen voor diverse soorten maiszaden en kunstmest.

- Graszaaien
Met de Swincosem breedwerpige graszaaimachine kunnen wij volvelds zaaien. Hiermee zaaien wij van 0,5 - 400 kg/per ha van de verschillende soorten zaden zoals gras, groenbemesters, graan, gazon, sportvelden en bermmengsels.

- Groenbemester zaaien
Na de maisoogst zorgen wij voor de inzaai van een groenbemester door middel van een 3 meterse smaragd met pneumatische zaaimachine.

Wij werken voor:

Laatste nieuws

25-09 "VCA Gecertificeerd"

Loonbedrijf Vermeulen is door de certificatie-instelling opnieuw gecertificeerd en is opnieuw goedgekeurd.

20-09 "Drukke periode bij Loonbedrijf Vermeulen"

De graanoogst is in volle gang. Onze medewerkers zijn druk actief met het binnenhalen van de oogst.

Neem contact op